Veel! U krijgt ruwweg met drie zaken te maken: grond, bijkomende kosten en bouwkosten. Wij kunnen u helpen een overzicht te krijgen van deze zaken en bijbehorende kosten. Veel mensen verkijken zich erop.