Dat kan via een aanbesteding, maar ook in bouwteamverband. Met name bij grotere bouwprojecten kan een bouwteamverband een goede constructie zijn: aannemer en andere partijen worden in een vroeg stadium betrokken, zodat een goed afgestemd bouwplan ontstaat, en goed gestuurd kan worden op de bouwkosten. Struijk Advies kan hierin een coördinerende rol op zich nemen.