Veel conflicten ontstaan doordat de communicatie fout gaat. Ga altijd eerst in gesprek met de aannemer, en spreek deze er op aan. Als u er niet uitkomt, kunt u ons vragen of we een (bemiddelende) rol hierin kunnen spelen.